ENCANTA 400 PRO

Valmis kaikkeen

Mitä asiakkaasi saavat Encanta 400:n myötä

Kaikki Encanta 300:n edut, PLUS:
- Maksimaalinen tuki selkeälle puheelle ja mukavuudelle monimutkaisimmissa tilanteissa
- Vivahteikkaampi kuulemiskokemus, jossa ääni on yksityiskohtaisempi ja selkeämpi

Older man in running clothes enjoying time with friends in the sun after a run.

Ympäristö: Erittäin meluisa keskustelun tyyppi: Ryhmä

Puheesta selvän saaminen meluisissa ympäristöissä voi olla haastavaa useimmille kuulokojeiden käyttäjille. Encanta 400 -kuulokojeet parantavat puheenerotusta myös meluisimmissa ympäristöissä.

Encanta 400:n avulla asiakkaat saavat kaikki Encanta 300:n edut, PLUS:

Optimaalinen puheenerotus ja äänen selkeys

19 % parempi puheenerotus ryhmähälyssä3

Illustration of an older man enjoying a concert with classical music.

Vielä täyteläisempi ääni

Encanta 400 tarjoaa laajennetun taajuusalueen, joka vaihtelee 80 Hz:stä 10 kHz:iin. Näin asiakkaasi saavat käyttöönsä laajemman äänispektrin, joka mahdollistaa selkeämmän ja vivahteikkaamman äänikokemuksen. Asiakkaat voivat nauttia aidommasta kokemuksesta sekä matalilla että korkeilla taajuuksilla ja laajemmasta valikoimasta äänen vivahteita, esimerkiksi musiikin kuuntelussa.

Tärkeimmät ominaisuudet

ENCANTA 400

Voit kertoa asiakkaillesi

Encanta 400 tarkoittaa, että riippumatta siitä, kuinka meluisa tilanne on tai kuinka monta ihmistä on mukana, heillä on käytössään edistynein Bernafonin teknologia puheesta selvän saamisen tukemiseksi missä tahansa ympäristössä.

Tutustu muuhun Encanta-perheeseen

Encanta 100 CONNECT

Encanta 200 GO

Encanta 300 ENGAGE

Palaa Encanta-tuoteperheen yleiskatsaukseen

App Store

apple-store-cardgoogle-play-card

Apple, Apple-logo, iPhone ja iPod Touch ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Made for Apple -merkin käyttö tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi nimenomaan merkissä mainittuun Apple-tuotteeseen (tuotteisiin) ja että kehittäjä on sertifioinut sen Applen suorituskykyvaatimusten mukaiseksi. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai sen turvallisuus- ja sääntelystandardien mukaisuudesta.

* Kaikki tiedot kerättiin kliinisessä tutkimuksessa elokuun ja lokakuun 2023 välisenä aikana. Tutkimukseen osallistui 25 henkilöä, joiden keski-ikä oli 73 vuotta, keskimääräinen kuulokojeen käyttöaika 12 vuotta ja keskimääräinen symmetrinen kuulokynnys 47 dB HL (125Hz-8kHz). Kaikki ilmoitetut tiedot eroavat merkittävästi vastaavasta viitteestä.
1 Puheneerotusta Encanta 100:n avulla (11 dB SPL) tutkittiin vertailemalla SRT50-tuloksia hiljaisuudessa kuulokojeen kanssa ja ilman.
2 Puheenerotusta Encanta 200:n avulla melussa (OLSA, 2,3dB SNR) tutkittiin vertailemalla SRT50-tuloksia melunhallinnan kanssa ja ilman. (NAL-NL2-vahvistustavoitteet).
3 Encanta 200, 300 ja 400 vertailtiin (CCOLSA, 8 %, 15 %, 19 %) tutkimalla puheenerotusta melunhallinnan kanssa ja ilman (vertailukohteena Encanta 200, jossa on NAL-NL2-vahvistustavoitteet).