ENCANTA 100 CONNECT

Apuna keskusteluissa

Mitä asiakkaasi saavat Encanta 100:n avulla
- Selkeän ja luonnollisen äänikokemuksen
- Hiljaisten äänien kuulemisen ilman, että voimakkaat äänet tuntuvat epämiellyttäviltä
- Kaikista suunnista tulevien äänien kuulemisen

Older man enjoying time in the garden with his grandchild.

Ympäristö: Vähän melua | Keskustelun tyyppi: 1/1

Asiakkaille, jotka viettävät suurimman osan ajastaan kotona tai hiljaisissa ympäristössä.

Encanta 100:n avulla asiakkaat hyötyvät seuraavista eduista:

Selkeä ja luonnollinen ääni

11 dB SPL parempi puheen erotus1

Illustration of a couple having coffee at a table with sounds from doorbell, phone and oven around them.

360° ääniympäristö

Kiinteä omni-suunta poimii kaikista suunnista tulevat äänet, olipa kyseessä sitten ääni toisesta huoneesta tai ovikellon soitto. Älykäs melunvaimennus vähentää melua jopa 6 dB. Tämä parantaa äänenlaatua ja puheenerotusta hiljaisissa ympäristöissä.

Tärkeimmät ominaisuudet

ENCANTA 100

Voit kertoa asiakkaillesi

Encanta 100 rikastuttaa heidän yhteyksiään kotona, perheeseen ja ystäviin. Se saa hiljaiset ja voimakkaat äänet kuulumaan selkeinä, mikä mahdollistaa erinomaiset kahdenkeskiset keskustelut. Ja antaa heidän kuulla kaiken ympärillään selkeällä ja luonnollisella äänellä.

Tutustu muuhun Encanta-perheeseen

Encanta 200 GO

Encanta 300 ENGAGE

Encanta 400 PRO

Palaa Encanta-tuoteperheen yleiskatsaukseen

App Store

apple-store-cardgoogle-play-card

Apple, Apple-logo, iPhone ja iPod Touch ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Made for Apple -merkin käyttö tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi nimenomaan merkissä mainittuun Apple-tuotteeseen (tuotteisiin) ja että kehittäjä on sertifioinut sen Applen suorituskykyvaatimusten mukaiseksi. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai sen turvallisuus- ja sääntelystandardien mukaisuudesta.

* Kaikki tiedot kerättiin kliinisessä tutkimuksessa elokuun ja lokakuun 2023 välisenä aikana. Tutkimukseen osallistui 25 henkilöä, joiden keski-ikä oli 73 vuotta, keskimääräinen kuulokojeen käyttöaika 12 vuotta ja keskimääräinen symmetrinen kuulokynnys 47 dB HL (125Hz-8kHz). Kaikki ilmoitetut tiedot eroavat merkittävästi vastaavasta viitteestä.
1 Puheneerotusta Encanta 100:n avulla (11 dB SPL) tutkittiin vertailemalla SRT50-tuloksia hiljaisuudessa kuulokojeen kanssa ja ilman.
2 Puheenerotusta Encanta 200:n avulla melussa (OLSA, 2,3dB SNR) tutkittiin vertailemalla SRT50-tuloksia melunhallinnan kanssa ja ilman. (NAL-NL2-vahvistustavoitteet).
3 Encanta 200, 300 ja 400 vertailtiin (CCOLSA, 8 %, 15 %, 19 %) tutkimalla puheenerotusta melunhallinnan kanssa ja ilman (vertailukohteena Encanta 200, jossa on NAL-NL2-vahvistustavoitteet).