ENCANTA 300 ENGAGE

Ryhmään osallistuminen

Mitä asiakkaasi saavat Encanta 300:n avulla

Kaikki Encanta 200:n edut, PLUS:
- Parempi puheenerotus ryhmäkeskusteluissa
- Kaikki äänet ympäriltä kuuluvat, myös hälyisissä paikoissa

Colourful older woman at a flee market with young woman.

Ympäristö: Hälyisä keskustelun tyyppi: Ryhmä

Asiakkaille, jotka viettävät aktiivista ja sosiaalista elämää sekä osallistuvat usein keskusteluihin, joissa on useita puhujia.

Encanta 300:n avulla asiakkaat saavat kaikki Encanta 200:n edut, PLUS:

Ryhmäkeskustelun optimointi Smart Sensor -teknologian avulla

15 % parempi puheen ymmärtäminenryhmämelussa3

Illustration of a group of people enjoying drinks in a noisy restaurant setting.

Saumattomat siirtymät melussa

Uusi Smart Sensor -tunnistin optimoi puheenerotuksen usean puhujan tilanteissa. Tämä liiketunnistinteknologia tunnistaa pään ja vartalon liikkeet ja säätää Älykästä suuntatoimintoa ja Älykästä melunvaimennusta automaattisesti asiakkaan tarpeiden muuttuessa.

Tärkeimmät ominaisuudet

ENCANTA 300

Voit kertoa asiakkaillesi

Encanta 300 auttaa heitä osallistumaan täysimittaisesti ryhmäkeskusteluihin. He voivat luontevasti siirtyä kahdenkeskisistä keskusteluista ryhmässä osaksi laajempaa ryhmäkeskustelua. Ihanteellinen hälyisissä ympäristöissä, kuten ravintolassa tai työkokouksessa.

Tutustu muuhun Encanta-perheeseen

Encanta 100 CONNECT

Encanta 200 GO

Encanta 400 PRO

Palaa Encanta-tuoteperheen yleiskatsaukseen

App Store

apple-store-cardgoogle-play-card

Apple, Apple-logo, iPhone ja iPod Touch ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Made for Apple -merkin käyttö tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi nimenomaan merkissä mainittuun Apple-tuotteeseen (tuotteisiin) ja että kehittäjä on sertifioinut sen Applen suorituskykyvaatimusten mukaiseksi. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai sen turvallisuus- ja sääntelystandardien mukaisuudesta.

* Kaikki tiedot kerättiin kliinisessä tutkimuksessa elokuun ja lokakuun 2023 välisenä aikana. Tutkimukseen osallistui 25 henkilöä, joiden keski-ikä oli 73 vuotta, keskimääräinen kuulokojeen käyttöaika 12 vuotta ja keskimääräinen symmetrinen kuulokynnys 47 dB HL (125Hz-8kHz). Kaikki ilmoitetut tiedot eroavat merkittävästi vastaavasta viitteestä.
1 Puheneerotusta Encanta 100:n avulla (11 dB SPL) tutkittiin vertailemalla SRT50-tuloksia hiljaisuudessa kuulokojeen kanssa ja ilman.
2 Puheenerotusta Encanta 200:n avulla melussa (OLSA, 2,3dB SNR) tutkittiin vertailemalla SRT50-tuloksia melunhallinnan kanssa ja ilman. (NAL-NL2-vahvistustavoitteet).
3 Encanta 200, 300 ja 400 vertailtiin (CCOLSA, 8 %, 15 %, 19 %) tutkimalla puheenerotusta melunhallinnan kanssa ja ilman (vertailukohteena Encanta 200, jossa on NAL-NL2-vahvistustavoitteet).