ENCANTA 200 GO

Ulkona ja liikkeellä

Mitä asiakkaasi saavat Encanta 200:sta

Kaikki Encanta 100:n edut, PLUS:
- Parempi puheenerotus melussa
- Parempi kuuntelumukavuus melussa

Two older ladies smiling, having fun bowling.

Ympäristö: Hälyisä keskustelun tyyppi: 1/1

Asiakkaille, jotka tarvitsevat kuulokojeita saadakseen selvää puheesta hälyisissä ympäristöissä. 

Encanta 200:n avulla asiakkaat saavat kaikki Encanta 100:n edut, PLUS:

Puheenerotus kehden kesken melussa

30 % parempi puheenerotus melussa2

Illustration of two older woman having coffee at a table surrounded by traffic and street noise.

Puheen selkeyden parantaminen

Älykäs suuntaus paikallistaa automaattisesti, mistä melu tulee, jotta se voi tehokkaasti vähentää melua. Parannettu älykäs melunvaimennus käyttää laajennettua koneoppimista erottamaan puheen ja melun paremmin toisistaan, mikä tehostaa melunvaimennusta.

Tärkeimmät ominaisuudet

ENCANTA 200

Voit kertoa asiakkaillesi

Encanta 200 sopii erinomaisesti elämästä nauttimiseen arjen menoissa ja askareissa. Se tarjoaa mukavaa ja helppoa puheesta selvän saamista kahdenkeskisissä keskusteluissa taustamelusta huolimatta, sisällä ja ulkona.

Tutustu muuhun Encanta-perheeseen

Encanta 100 CONNECT

Encanta 300 ENGAGE

Encanta 400 PRO

Palaa Encanta-tuoteperheen yleiskatsaukseen

App Store

apple-store-cardgoogle-play-card

Apple, Apple-logo, iPhone ja iPod Touch ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Made for Apple -merkin käyttö tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi nimenomaan merkissä mainittuun Apple-tuotteeseen (tuotteisiin) ja että kehittäjä on sertifioinut sen Applen suorituskykyvaatimusten mukaiseksi. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai sen turvallisuus- ja sääntelystandardien mukaisuudesta.

* Kaikki tiedot kerättiin kliinisessä tutkimuksessa elokuun ja lokakuun 2023 välisenä aikana. Tutkimukseen osallistui 25 henkilöä, joiden keski-ikä oli 73 vuotta, keskimääräinen kuulokojeen käyttöaika 12 vuotta ja keskimääräinen symmetrinen kuulokynnys 47 dB HL (125Hz-8kHz). Kaikki ilmoitetut tiedot eroavat merkittävästi vastaavasta viitteestä.
1 Puheneerotusta Encanta 100:n avulla (11 dB SPL) tutkittiin vertailemalla SRT50-tuloksia hiljaisuudessa kuulokojeen kanssa ja ilman.
2 Puheenerotusta Encanta 200:n avulla melussa (OLSA, 2,3dB SNR) tutkittiin vertailemalla SRT50-tuloksia melunhallinnan kanssa ja ilman. (NAL-NL2-vahvistustavoitteet).
3 Encanta 200, 300 ja 400 vertailtiin (CCOLSA, 8 %, 15 %, 19 %) tutkimalla puheenerotusta melunhallinnan kanssa ja ilman (vertailukohteena Encanta 200, jossa on NAL-NL2-vahvistustavoitteet).