Mikä on kuulonalenema?

Tutustu kuulonalenemaan ja siihen, miten sen hoitaminen auttaa ylläpitämään terveyttä.

Kuulonalenema tarkoittaa, että henkilöllä on vaikeuksia kuulla ääniä normaalilla tasolla.

Joka viidennellä ihmisellä maailmassa on jonkinasteinen kuulonalenema. Kykymme kuulla muuttuu ikääntyessä: noin yhdellä kymmenestä ihmisestä on kuulonalenemaa 60-vuotiaana. Kuudella kymmenestä on kuulonalenemaa 90-vuotiaana*

Kuulonaleneman merkit ja oireet?

Kuulonalenemaa voi olla vaikea diagnosoida itse, koska sen useimmat oireet kehittyvät vähitellen. Seuraavassa on joitakin kuulonalenemaan viittaavia merkkejä, joita kannattaa tarkkailla.
1
Vaikeus saada puheesta selvää erityisesti väkijoukossa tai muussa taustamelussa.
2
Pyytää usein muita puhumaan kovempaa tai toistamaan sanomansa.
3
Television tai radion äänenvoimakkuuden lisääminen toistuvasti.
4
Vetäytyminen keskusteluista tai sosiaalisten tilanteiden välttely.

Mikä aiheuttaa kuulonaleneman?

Suurin osa kuulonalenemista johtuu sisäkorvan simpukan karvasolujen vaurioitumisesta. Nämä pienet karvasolut havaitsevat ääniaallot. Sisäkorvan simpukan herkkyys äänille heikkenee usein ikääntyessämme, joten kuulomme huononee. 

Muissa tapauksissa kuulonalenema voi johtua pitkäaikaisesta altistumisesta voimakkaalle melulle, geneettisistä taipumuksista, fyysisestä vammasta, sairaudesta tai infektiosta.

Mitä ongelmia kuulonalenema voi aiheuttaa?

Koska kuulonalenema vaikeuttaa kommunikaatiota muiden kanssa, se voi vähentää osallistumista sosiaalisiin tilanteisiin. Tämä voi vaikuttaa elämänlaatuun ja johtaa eristäytymiseen.

Kuulonalenema on usein haaste ikääntyessämme. Koska kuulonalenema vaikeuttaa sosiaalista kanssakäymistä ja aktiivista toimintaa, huono kuuloiset saattavat tehdä vähemmän asioita, joista he pitävät. Virikkeiden puute ja eristäytyminen voivat aiheuttaa myös yksinäisyyttä. Näistä syistä on sitä parempi, mitä aikaisemmin kuulonalenemaan puututaan ja sitä hoidetaan.

Kuulonaleneman tyypit

Sensorineuraalinen kuulonalenema

Tämä on yleisin kuulonalenematyyppi, ja se syntyy, kun sisäkorva tai kuulohermo vaurioituu. Se on useimmissa tapauksissa pysyvä.

1. Kuulohermo
2. Sisäkorva

Konduktiivinen kuulonalenema

Kun ääni ei pääse kulkemaan ulkokorvasta sisäkorvaan, puhutaan konduktiivisesta kuulonalenemasta. Tämä voi johtua tukoksesta, kuten tulehduksesta tai korvavahasta. Se voi johtua myös tärykalvon tai välikorvan kuuloluiden vaurioitumisesta. Monissa tapauksissa sitä voidaan hoitaa lääketieteellisesti.

1. Ulkokorva
2. Välikorva

Sekatyyppinen kuulonalenema

Tällöin samassa korvassa esiintyy sekä sensorineuraalista että konduktiivista kuulonalenemaa. Konduktiivisen komponentin hoito voi auttaa helpottamaan kuulonaleneman tasoa, mutta sensorineuraalinen kuulonalenema todennäköisesti säilyy.

1. Simpukka

Tee ilmainen online kuulotesti verkossa

Kokemuksia kuulonalenemasta

A man called Dietmar Ludewig working with his hands.

Kun kommunikoin asiakkaiden ja arkkitehtien kanssa, minulle on erittäin tärkeää saada selvää, mitä sanotaan. (...) Bernafon-kuulokojeiden ansiosta pystyn taas kuulla, mitä puhutaan - normaalisti.

Dietmar Ludewig

Itsenäinen käsityöläinen, Sveitsi

A man called John Guttink seen from the side.

Ilman Bernafonin kuulokojeita en pystyisi lentämään. Tämä harrastus ei olisi mahdollinen, ellen kykenisi kommunikoimaan perämiehen tai lennonjohdon kanssa.

John Guttink

Harrastajalentäjä, Alankomaat

A man called Jean François Bérard seen in profile.

Pikku hiljaa kuulen yhä paremmin, ja olen sopeutunut hyvin työskentelemään jokapäiväisessä elämässä ja ihmisten kanssa.

Jean-François Bérard

Keittiömestari, Ranska

*Maailman kuuloraportti. Geneve: Maailman terveysjärjestö, 2021. Lisenssi: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.