Kuuluvuuden erotuskynnys (ACT™)

Mittaa asiakkaan kykyä kuulla melussa vain kahdessa minuutissa.

ACT on ei-kielellinen diagnostinen testi, joka mittaa asiakkaan todellista kykyä kuulla melussa.

Miksi käyttää ACT:täOasisnxtin kanssa?

Tämä auttaa sinua määrittämään melussa tarvittavan kuuntelutuen määrän, jotta puheenerottaminen melussa olisi paras mahdollinen.

ACT:n käyttö päivittäisessä kliinisessä käytännössä

ACT on samanlainen kuin audiogrammin tekeminen. ACT-testi tuottaa yhden arvon, joka osoittaa asiakkaan kynnyksen havaita puheen kaltaisia modulaatioita melussa verrattuna normaalikuuloisiin ihmisiin.

Integroitu ja helppokäyttöinen

Kun olet saanut ACT-arvon, se tuodaan automaattisesti Oasisnxt- sovitusohjelmaan . Saat välittömästi suosituksen siitä, minkä tasoista melunhallintatukea asiakkaasi tarvitsee kuullakseen melussa parhaalla mahdollisella tavalla.

ACT:n käytön aloittaminen

Jos olet kiinnostunut oppimaan lisää ACT:stä ja haluat käyttää sitä päivittäisessä työssäsi, ota yhteyttä Bernafonin edustajaan.