Vastuuvapautus

A. Sopimus käyttäjän ja Bernafonin välillä
1. "Bernafon" tarkoittaa Bernafon AG:tä, osakeyhtiötä, joka on rekisteröity Bernissä numerolla CH-035.3.013.516-2 ja jonka rekisteröity osoite on Morgenstrasse 131a, CH-3018 Bern, Sveitsi, tai mitä tahansa muuta yritystä tai yksikköä, jota Bernafon AG hallinnoi tai joka kuuluu Bernafon AG:hen.

2. Bernafon tarjoaa tämän Sivuston käyttöösi vain, jos hyväksyt kaikki näiden Käyttöehtojen sisältämät ehdot ja ilmoitukset. Käyttämällä tätä Sivustoa hyväksyt kaikki nämä ehdot ja ilmoitukset.

3. Näissä Käyttöehdoissa termi "tämä Sivusto" kattaa osoitteessa https://www.bernafon.com sijaitsevan kotisivumme ja kaikki muut verkkosivut, (1) jotka omistamme, (2) joita hallinnoimme suoraan tai epäsuoraan ja (3) jotka on linkitetty suoraan tai epäsuoraan tähän aloitussivuun. Termi "tämä Sivusto" kattaa myös kaikki Sivuston tuotteet ja palvelut, kuten ilmoitustaulut ja keskusteluryhmät. "Sisältö" viittaa kaikkiin tähän Sivustoon kuuluvien verkkosivujen sisältämiin teksteihin, grafiikkaan ja muuhun multimediamateriaaliin.

B. Käyttäjätiedot

1. Saatamme pyytää sinua joidenkin tämän Sivuston osien käyttöä varten rekisteröitymään, luomaan käyttäjä- tai jäsennimen, luomaan salasanan tai kirjautumaan sähköpostiosoitteellasi tai valitsemallasi käyttäjä- tai jäsennimellä. Mikäli tämän Sivuston jonkin osan käyttö tai siihen osallistuminen edellyttää, että rekisteröidyt, luot käyttäjä- tai jäsennimen, luot salasanan tai kirjaudut sähköpostiosoitteellasi, suostut seuraaviin:
(a)
Et saa (i) valita tai käyttää jonkin toisen henkilön käyttäjä- tai jäsennimeä tai sähköpostiosoitetta esiintyäksesi kyseisenä henkilönä, (ii) käyttää luvatta käyttäjä- tai jäsennimeä tai sähköpostiosoitetta, joka kuuluu jollekin toiselle kuin sinulle tai johon jollakulla toisella kuin sinulla on oikeudet, (iii) käyttää käyttäjä- tai jäsennimeä, joka rikkoo jonkun toisen immateriaalioikeuksia, (iv) käyttää käyttäjä- tai jäsennimeä, jonka Bernafon oman harkintansa mukaan toteaa loukkaavaksi.
(b)
Sinun täytyy huolehtia salasanasi tietosuojasta kaikin tarvittavin toimin.

C. Sopimus ei ole siirrettävissä

1. Hyväksyt sen, että tämän Sivuston ja kaikkien muiden Bernafonin tarjoamien tuotteiden ja palvelujen käyttöoikeus on sinulle henkilökohtainen, eikä käyttöoikeutta voi luovuttaa, alilisensoida tai muulla tavoin siirtää toiselle henkilölle tai yksikölle ilman Bernafonin nimenomaista kirjallista suostumusta. Kaikki yritykset siirtää näiden Käyttöehtojen mukaisia oikeuksia ilman Bernafonin nimenomaista kirjallista suostumusta ovat mitättömiä ja rikkovat näitä Käyttöehtoja. Bernafon ei luovuta tai siirrä näiden Käyttöehtojen mukaisia oikeuksiaan ilman suostumustasi.

D. Takuiden ja vastuun rajoitus

1. Käytä omalla vastuullasi. Suostut siihen, että käytät tätä sivustoa omalla vastuullasi. Bernafon ei anna takuuta tuloksista, joita tätä sivustoa käyttämällä voidaan saavuttaa, eikä tämän sivuston kautta tarjottujen tietojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä.

2. Takuun rajoitus. Bernafon tarjoaa tämän sivuston sisällön palveluna. Sivusto ei sisällä kaikkea kuulonalenemiin yleisesti tai omaan tilanteeseesi tai jonkun toisen tilanteeseen erityisesti liittyvää mahdollisesti olennaista tietoa. Tämä sivusto sisältää vain yleistä tietoa kuulonalenemista ja on tarkoitettu vain mahdollistamaan kommunikointi sinun ja sinua palvelevan kuuloalan ammattilaisen tai muun terveydenhuollon tarjoajan kanssa. Tämän sivuston Sisältöä ei ole tarkoitettu käytettäväksi minkään ongelman tai sairauden diagnosointiin eikä suosituksena käyttää jotakin tiettyä hoitoa. Tämän sivuston Sisältöä ei saa käyttää korvaamaan ammattimaiseen kuulonhuoltoon tai muuhun hoitoon hakeutumista. Kaikki omaan kuulonalenemaasi, hoitoosi tai diagnoosiisi liittyvät kysymykset tulee esittää sinua hoitavalle kuuloalan ammattilaiselle tai muulle ammattimaiselle terveydenhuollon tarjoajalle. Bernafon ei ole vastuussa henkilövahingoista, mukaan lukien kuolemat, jotka aiheutuvat tällä sivustolla esitettyjen tai sivustoon sisältyvien tietojen käytöstä, väärinkäytöstä tai niihin luottamisesta.
Ellei toisin ole nimenomaisesti ja yksiselitteisesti ilmoitettu, Bernafon ei erityisesti tue, hoida tai valvo tämän sivuston listoilla esiintyvien tai sivustoon linkitettyjen kolmansien osapuolten tarjoamia palveluja koskevia tietoja, eikä se ole niistä vastuussa. Tähän luetaan mukaan sivuston listoilla esiintyvät ja sivustoon linkitetyt kuulokeskukset ja palveluntarjoajat. Bernafon ei anna takuuta tällä sivustolla julkaisemiensa tietojen täydellisyydestä, tarkkuudesta, ajantasaisuudesta tai luotettavuudesta.
Kun käytät tätä sivustoa, lähetetään tietoja sellaisen kanavan kautta, joka ei ole Bernafonin valvonnan tai toimivallan alaisuudessa. Bernafon ei myöskään ole vastuussa tiedonlähetysten viivästymisestä, epäonnistumisesta, keskeytymisestä tai tietojen turmeltumisesta tämän sivuston käytön yhteydessä. Bernafon erityisesti kieltää takuut siitä, että tällä sivustolla olevat tai tarjotut palvelut tai sisältö olisivat keskeytyksettömiä, mikä voi vaikuttaa palvelujen tai sisällön käytöllä saavutettaviin tuloksiin. Palvelut ja sisältö toimitetaan periaatteella "sellaisenaan, saatavuuden mukaan", eikä Bernafon anna minkäänlaisia takuita, ei suoria eikä epäsuoria, mukaan lukien rajoituksetta takuut omistusoikeudesta ja loukkaamattomuudesta sekä epäsuorat takuut myyntikelpoisuudesta tai soveltuvuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen.
Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt, että sivuston käyttö tapahtuu omalla vastuullasi ja että olet itse yksin vastuussa kaikista tämän sivuston käyttöön liittyvistä riskeistä, mukaan lukien rajoituksetta vastuu kaikista kustannuksista, jotka liittyvät tämän sivuston yhteydessä käyttämäsi laitteiston vaatimiin huoltoihin tai korjauksiin.

3. Vahinkovastuun rajoitus. Bernafon ei missään tilanteessa ole sinulle korvausvelvollinen mistään erityisistä, rinnakkaisista, suorista, epäsuorista, varoittavista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien muita pois sulkematta liikearvon menetykset, tulojen menetykset ja käyttömahdollisuuksien menetykset, jotka johtuvat (1) näiden käyttöehtojen rikkomisesta, (2) kykenemättömyydestä käyttää tätä sivustoa, (3) Bernafonin takuuehtojen rikkomisesta tai (4) näiden käyttöehtojen noudattamatta jättämisestä. Bernafonin korvausvelvollisuuden rajoitus on voimassa kokonaisuudessaan huolimatta siitä, onko korvausvelvollisuuden perusteena sopimusrikkomus, oikeudenloukkaus, ankara vastuu tai jokin muu, ja vaikka Bernafonia olisi aiemmin varoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Hyväksyt täten, että tämän kohdan ehdot pätevät kaikkeen tämän sivuston ja sen foorumien sisältöön. Bernafonin näistä käyttöehdoista suoraan tai epäsuoraan aiheutuvan tai niihin liittyvän korvausvastuun kokonaismäärä ei voi olla enempää kuin Bernafonille tämän verkkosivuston käytön johdosta maksamasi summa.

4. Linkitetyt sivustot. Bernafon ei erityisesti tue eikä takaa mitään kolmannen osapuolen tämän sivuston kautta tarjoamaa tuotetta tai palvelua, eikä se ole osallinen mihinkään sinun ja kolmannen osapuolen välisiin tapahtumiin eikä valvo niitä tai tuotteita tai palveluja.

E. Linkit kolmansien osapuolten sivustoihin

1. Tämä Sivusto voi sisältää linkkejä toisiin verkkosivustoihin, joita ylläpitää joku muu kuin Bernafon. Tällaiset linkit ovat vain tiedoksi. Bernafon ei ole vastuussa ulkopuolisten sivustojen käytettävyydestä eikä tällaisilla sivustoilla olevasta sisällöstä, mainoksista, tuotteista tai muusta materiaalista. Kaikissa ulkopuolisiin linkkeihin liittyvissä asioissa tulee kääntyä kyseisen verkkosivuston ylläpitäjän puoleen.

F. Yksityisyys

1. Bernafon kunnioittaa tällä Sivustolla vierailevien yksityisyyttä. Bernafon kerää henkilötietoja, kuten nimen, osoitteen, puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen, vain, kun ne lähetetään Bernafonille vapaaehtoisesti tältä Sivustolta. Bernafon voi käyttää näitä tietoja lähettääkseen sinulle pyytämäsi tiedot tai jollain muulla tavalla, joka kerrotaan siinä sijainnissa, josta lähetät tietosi. Bernafon voi ajoittain ottaa nämä tiedot huomioon ymmärtääkseen paremmin tarpeitasi ja parantaakseen tämän Sivuston laatua. Bernafon voi myös käyttää näitä tietoja ottaakseen sinuun yhteyttä.

2. Lisäksi sivusto käyttää tietoja seuratakseen tämän Sivuston kävijöiden kokonaismäärää, Sivuston eri sivujen kävijöiden kokonaismäärää sekä kävijöiden tai heidän Internet-palveluntarjoajiensa toimialuenimiä ja alkuperämaita. Tässä prosessissa ei normaalisti ole käytettävissä mitään henkilötietoja.

3. Tätä Sivustoa ei ole tarkoitettu eikä suunniteltu houkuttelemaan alle 13-vuotiaita lapsia. Bernafon ei kerää henkilötietoja keneltäkään, jonka Bernafon tietää olevan alle 13-vuotias.

4. Tässä kuvatut Bernafonin tietosuojakäytännöt ja -menettelyt eivät koske kolmansien osapuolten sivustoja. Bernafon suosittelee, että olet yhteydessä suoraan kolmansien osapuolten sivustoihin saadaksesi tietoa niiden tiedonkeruu- ja jakelukäytännöistä.

G. Tekijänoikeus ja käytön rajoitukset

1. Bernafonin tämän Sivuston kautta saataville tuoma Sisältö on Bernafonin ja/tai Bernafonin lisenssinantajien omaisuutta, jota suojaavat tekijänoikeuslait sekä muut sovellettavat lait. Bernafon pidättää kaikki oikeudet. Tämä Sivuston kautta saatuja tietoja voidaan näyttää, uudelleen muotoilla ja tulostaa omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön vain, jos tulosteisiin sisällytetään tekijänoikeusilmoitus "Copyright® by Bernafon AG. All rights reserved." sekä kaikki muut Sisältöön sisältyneet tekijän- ja omistusoikeusilmoitukset. Suostut siihen, että et jäljennä, lähetä edelleen, jakele, levitä, myy, julkaise, kuuluta julki tai laita kiertoon tämän Sivuston kautta saatua tietoa kenellekään, et myöskään muille samassa yrityksessä tai organisaatiossa, ilman Bernafonin etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

2. Kaikki Sisällön käyttö, jota ei ole nimenomaisesti sallittu näissä Käyttöehdoissa, rikkoo näitä Käyttöehtoja ja saattaa rikkoa tekijänoikeuksia, tavaramerkkioikeuksia tai muita lakeja. Sisältöä ja ominaisuuksia voidaan muuttaa tai lakkauttaa ilman erillistä ilmoitusta Bernafonin toimituksellisen harkinnan mukaisesti. Kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti tässä myönnetty, pidätetään Bernafonille ja sen lisenssinantajille.

3. Jos rikot näitä Käyttöehtoja, oikeutesi käyttää Sisältöä lakkautetaan automaattisesti ja sinun on välittömästi tuhottava kaikki kopiot, joita olet ottanut mistään Sisällön osasta. H. Tavaramerkit 1. "Bernafon" on Bernafon AG:n tavaramerkki. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki muut tällä Sivustolla esiintyvät tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta, mukaan lukien joissakin tapauksissa Bernafonin. Jäljentäminen kokonaisuudessaan tai osittain on kielletty ilman etukäteen saatua nimenomaista kirjallista lupaa.

I. Linkit

1. Suostut siihen, että kaikki linkit kokonaan tai osittain omistamaltasi, ylläpitämältäsi tai laatimaltasi sivustolta tähän sivustoon osoittavat yksinomaan osoitteeseen www.bernafon.com, eivät mihinkään toiseen tämän Sivuston sivuun. Suostut siihen, ettet tee mitään linkkiä kokonaan tai osittain omistamaltasi, ylläpitämältäsi tai laatimaltasi sivustolta, jos sivusto sisältää sellaista materiaalia, joka jollain tavoin rikkoo tai loukkaa muiden oikeuksia, on laitonta, uhkaavaa, solvaavaa, häpäisevää, yksityisyyttä tai julkisuutta koskevia oikeuksia loukkaavaa, mautonta, säädytöntä, rienaavaa, sopimatonta, Bernafonin epäedulliseen valoon saattavaa, muulla tavoin tuomittavaa, johtaa vahingonkorvausvastuuseen tai rikkoo muulla tavoin lakia tai rohkaisee rikolliseen toimintaan.

J. Sovellettava laki

1. Nämä Käyttöehdot, niiden täyttäminen ja kaikki niistä suoraan tai epäsuoraan syntyvät asiat tulkitaan ja niitä käsitellään sekä säädellään kaikilta osin Sveitsin lakien mukaisesti huolimatta kyseisen valtion lainvalintaa koskevista säännöksistä.